Opłaty

Opłaty za szkołę:

Opłaty za szkołę w Zespole Szkół Ogólnokształcących są płatne przez 10 miesięcy do 10 każdego miesiąca.

Wysokość opłat za pierwsze dziecko wynosi 1375 zł, drugie – 1225 zł.
Dotyczy to dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły.

Opłata za świetlicę – 75 zł (dotyczy uczniów z klas 0 – 3).

Opłata za świetlicę – 50 zł (dotyczy uczniów z klas 4 – 5).

Opłaty płatne w całości na konto szkoły.
Opłata rezerwacyjna do szkoły podstawowej – 2000 zł
Opłata rezerwacyjna do gimnazjum – 1200 zł

Opłaty za zajęcia logopedyczne, reedukacyjne i  kompensacyjno-rozwijające: 45 min. – 50 zł; 30 min.  – 34 zł.

Dodatkowe zajęcia sportowe – SKS 250 zł/ semestr,  dodatkowy basen 220 zł/ semestr.

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385

Klub Sportowy:
Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka” STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
12 1020 1169 0000 8002 0086 1419

Dodatkowe zajęcia sportowe – SKS 250 zł/ semestr,  dodatkowy basen 220 zł/ semestr.

Na przelewach prosimy podawać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.


Uwaga rodzice uczniów klas 0-5 (NOK i BW 4)!

Numer konta, na które należy przelewać pieniądze za obiady do firmy TS GASTRONOMIA to: 58 1020 1013 0000 0502 0351 6218.

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko dziecka oraz lokalizację (NOK lub BW4).

Odwołania posiłków są możliwe do godziny 8:00 danego dnia – wtedy niewykorzystane obiady przechodzą na kolejny miesiąc. Nieobecności podane po godzinie 8:00 nie będą uwzględniane w rozliczeniu kosztów posiłków za miesiąc następny.


UWAGA rodzice uczniów uczących się na Polinezyjskiej!

Od 01.06.2018 roku opłaty za obiady na Polinezyjskiej prosimy wpłacać bezpośrednio do restauracji Vyceska, gotówką w kasie restauracji albo na konto Rebid Sp. z o.o. 25 1020 1169 0000 8502 0212 9021.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której dziecko chodzi oraz miesiąc, za który jest odpłatność.