Rekrutacja do klasy 0 i 1

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy 0

Egzaminy odbędą się w dniu:

  • 30.04. 2019 godz. 11:00

Zapisy odbywają się przez sekretariat szkoły (tel. 22 649 12 00)

Harmonogram rekrutacji do klasy 0 i 1 w Szkole Podstawowej przy ZSO nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie na rok szkolny 2019/2020:

Spotkania informacyjne:

Pierwszy termin – 16.01.2019 roku, godz. 17.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 0.
Pierwszy termin – 16.01.2019 roku, godz. 18.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 1.

Drugi termin – 13.02.2019 roku, godz. 17.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 0.
Drugi termin – 13.02.2019 roku, godz. 18.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 1.

Spotkania odbędą się w Natolińskim Ośrodku Kultury, ul. Na Uboczu 3 w sali baletowej.

Podczas spotkań dowiecie się Państwo:
• jak wygląda edukacja w naszej szkole,
• na czym polega jej społeczny charakter,
• będziecie mieli możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z rozpoczęciem nauki przez Państwa Dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym momentem w życiu Państwa Dzieci jest wybór odpowiedniej szkoły, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi Wychowankowie rozwijali w sobie chęć poznawania otaczającego nas świata i nie traktowali nauki jako obowiązku.

W ramach nauki w naszej szkole oferujemy m.in.:

• przygotowanie do nauki w szkole, dla uczniów klas 0
• doświadczoną kadrę pedagogiczną
• bezpieczne środowisko społeczności szkolnej
• bardzo dobre warunki nauki w nowej, odpowiednio przystosowanej lokalizacji
• 18 godzin edukacji przedszkolnej dla klas 0
• 4 godziny wychowania fizycznego, w tym 1 godzina basenu tygodniowo
• 4 godziny języka angielskiego tygodniowo
• zróżnicowane posiłki dostosowane do diety Dziecka
• stałą współpracę Rodziców i Nauczycieli ( w naszej szkole dzieci nie są anonimowe) chętnie widzimy Rodziców w społeczności szkoły
• opieka świetlicowa w godz. 7.00-18.00
• opieka pedagogiczno-terapeutyczna oraz logopedy

Rekrutacja uczniów:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest rejestracja Dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Pierwszy termin – 19.01.2019 roku, godz. 10.00 –warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 0 i 1
Drugi termin – 16.02.2019 roku, godz. 10.00 – warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 0 i 1

Spotkania rekrutacyjne potrwają ok 2 godzin. Odbywać się będą pod okiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów. Dzieci w grupach będą brały udział w zabawach grupowych oraz zostaną zachęcone do przygotowanych wcześniej zadań.
Zadbamy o komfort rekrutacji Państwa dzieci, tak aby nie czuły napięcia czy stresu związanego z nowym doświadczeniem.

Opłata za rekrutację wynosi 200 PLN. Opłatę należy uiścić przelewem odpowiednio do dnia 19.01.2019 roku lub 16.02.2019 roku, w zależności, w którym terminie rekrutacji bierze udział Dziecko.
Numer konta
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385
w temacie proszę podać imię i nazwisko Dziecka oraz do której klasy aplikuje.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio przed spotkaniem, w kasie szkoły ( tylko gotówką).

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 01.03.2019 roku.
W ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu Państwa Dziecka do szkoły, należy uiścić wpisowe w wys. 2000 PLN. Brak wyżej wymienionej opłaty we wskazanym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z uczęszczania do naszej szkoły.
Zostanie stworzona również lista rezerwowa kandydatów – osoby z listy rezerwowej poinformowane drogą o przyjęciu do szkoły, są zobowiązane do dokonania wszelkich formalności, o których mowa powyżej w przeciągu tygodnia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową lub pod nr tel. 22 649 12 00.

Zainwestuj w przyszłość Twojego Dziecka! Warto!

Karta Kandydata
Ankieta dla rodziców
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas 0-1
Ankieta do przedszkola