Rekrutacja uzupełniająca do klasy 0

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zbliżają się terminy zebrań dla rodziców nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. Odbędą się w nowej lokalizacji – ul. Nowoursynowska 139U, w następującym porządku:

  • Spotkanie dla rodziców klasy  „0” 2019/20  godzina 17.00, 17.06.2019
  • Spotkanie dla rodziców klas 1a i 1b  2019/20  godzina 18.00, 17.06.2019
  • Spotkanie dla rodziców klasy 4b  2019/20  godzina 19.00, 17.06.2019.

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy 0

Egzaminy odbędą się w dniu:

  • 30.04. 2019 godz. 11:00
  • 14.05.2019 godz. 11:00
  • 4.06.2019 godz. 11:00

Zapisy odbywają się przez sekretariat szkoły (tel. 22 649 12 00)

Harmonogram rekrutacji do klasy 0 i 1 w Szkole Podstawowej przy ZSO nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie na rok szkolny 2019/2020:

Spotkania odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Braci Wagów 4.

W ramach nauki w naszej szkole oferujemy m.in.:

• przygotowanie do nauki w szkole, dla uczniów klas 0
• doświadczoną kadrę pedagogiczną
• bezpieczne środowisko społeczności szkolnej
• bardzo dobre warunki nauki w nowej, odpowiednio przystosowanej lokalizacji
• 18 godzin edukacji przedszkolnej dla klas 0
• 4 godziny wychowania fizycznego, w tym 1 godzina basenu tygodniowo
• 4 godziny języka angielskiego tygodniowo
• zróżnicowane posiłki dostosowane do diety Dziecka
• stałą współpracę Rodziców i Nauczycieli ( w naszej szkole dzieci nie są anonimowe) chętnie widzimy Rodziców w społeczności szkoły
• opieka świetlicowa w godz. 7.00-18.00
• opieka pedagogiczno-terapeutyczna oraz logopedy

Rekrutacja uczniów:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest rejestracja Dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rekrutację wynosi 200 PLN. Opłatę należy uiścić przelewem odpowiednio do dnia 19.01.2019 roku lub 16.02.2019 roku, w zależności, w którym terminie rekrutacji bierze udział Dziecko.
Numer konta 92 1020 1169 0000 8102 0086 1385
w temacie proszę podać imię i nazwisko Dziecka oraz do której klasy aplikuje.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio przed spotkaniem, w kasie szkoły ( tylko gotówką).

Ogłoszenie wyników rekrutacji:
W ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu Państwa Dziecka do szkoły, należy uiścić wpisowe w wys. 2000 PLN. Brak wyżej wymienionej opłaty we wskazanym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z uczęszczania do naszej szkoły.
Zostanie stworzona również lista rezerwowa kandydatów – osoby z listy rezerwowej poinformowane drogą o przyjęciu do szkoły, są zobowiązane do dokonania wszelkich formalności, o których mowa powyżej w przeciągu tygodnia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową lub pod nr tel. 22 649 12 00.

Zainwestuj w przyszłość Twojego Dziecka! Warto!

Karta Kandydata
Ankieta dla rodziców
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas 0-1
Ankieta do przedszkola