Rekrutacja do klasy 4

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zbliżają się terminy zebrań dla rodziców nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. Odbędą się w nowej lokalizacji – ul. Nowoursynowska 139U, w następującym porządku:

  • Spotkanie dla rodziców klasy  „0” 2019/20  godzina 17.00, 17.06.2019
  • Spotkanie dla rodziców klas 1a i 1b  2019/20  godzina 18.00, 17.06.2019
  • Spotkanie dla rodziców klasy 4b  2019/20  godzina 19.00, 17.06.2019.

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy 4

Egzaminy odbędą się w dniu:

  • 4.06. 2019 godz. 12:30, ul. Braci Wagów 4

Zapisy odbywają się przez sekretariat szkoły (tel. 22 649 12 00)

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy 4 Szkoły Podstawowej ZSO nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie na rok szkolny 2019/2020,

W roku szkolnym 2019/20 przewidujemy otwarcie dodatkowej klasy 4.  W związku z tym planowane jest:

Spotkanie informacyjne 07.03.2019 godz. 17.30 ul Polinezyjska 10a

Egzamin wstępny pisemny: 28.03.2019 godz.17.00

 W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • ksero oceny opisowej po klasie 2

Istnieje możliwość rejestracji bezpośrednio w placówce szkoły.

Opłata za egzamin: 200 zł

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej do dnia egzaminu, na rachunek bankowy

92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 – z dopiskiem „ egzamin klasa 4, imię i nazwisko”. W wyjątkowych sytuacjach opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie szkoły.

Dane Kandydata kl 4