Rekrutacja do klasy 7

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy 7 Szkoły Podstawowej ZSO nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 przewidujemy otwarcie dodatkowej klasy 7 o profilu ogólnym. W związku z tym planowane są:

Spotkanie rekrutacyjne: 26.02.2019, godz. 17.30 przy ul. Polinezyjskiej 10 a

Zgłoszenie elektroniczne: do 6.03.2019 na adres: rekrutacja@zsosto.pl

Egzamin wstępny pisemny: 09.03.2019 godz.10.00

Rozmowa kwalifikacyjna: 23.03.2019 od godz. 10.00 w kolejności zgłoszenia.

Ogłoszenie informacji o wynikach rekrutacji: do 05.04.2019

 

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • średnią ocen z I semestru roku szkolnego 2018/2019,
  • średnia ocen ze świadectwa ukończenia klasy 5 szkoły podstawowej,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego I semestru roku szkolnego 2018/2019,
  • ocenę z zachowania,
  • informacje o nauce II języka nowożytnego,
  • osiągnięcia naukowe, sportowe, inne.

 

Istnieje możliwość rejestracji bezpośrednio w placówce szkoły.

Egzaminy wstępne pisemne składają się z trzech części: testów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Egzaminy trwają 2,5 h. Na egzamin należy przynieść: niebieski długopis, przyrządy geometryczne bez kalkulatora oraz dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Opłata za egzamin: 200 zł

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej do dnia egzaminu, na rachunek bankowy

92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 – z dopiskiem „ egzamin klasa 7, imię i nazwisko”. W wyjątkowych sytuacjach opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie szkoły.
W ciągu dwóch tygodni należy dopełnić formalności związane z przyjęciem dziecka do klasy 7:

  • podpisać umowę o kształceniu w szkole podstawowej,
  • wpłacić na konto szkoły kwotę w wysokości 700 zł w ramach opłaty rezerwacyjnej. W przypadku rezygnacji cała kwota nie podlega zwrotowi.

Zostanie stworzona lista rezerwowa – osoby z listy rezerwowej mają tydzień od momentu poinformowania na dokonanie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest dostarczenie do 01.07.2019 oryginału świadectwa ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej.

Karta Kandydata_kl7