Rekrutacja do Liceum

Harmonogram rekrutacji do liceum ZSO nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie na rok szkolny 2019/2020:

Rekrutacja wewnętrzna:

15.01.2019 – klasy 8, godz. 18:00 (spotkanie informacyjne)

22.01.2019 – klasy gimnazjalne, godz. 18:00 (spotkanie informacyjne)

Rekrutacja zewnętrzna:

20.02.2019- klasy 8, godz. 18:00 (spotkanie informacyjne)

21.02.2019- klasy gimnazjalne, godz. 18.00 (spotkanie informacyjne)

Zgłoszenie elektroniczne:

Dla kandydatów wewnętrznych: 25.01.2019

Dla kandydatów zewnętrznych: 8.03.2019 do godz. 14:00

Dodatkowe terminy rekrutacji do liceum:

4.06.2019 – godz. 16:00

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko kandydata
– średnią ocen z I semestru szkolnego 2018/2019
– średnia ocen ze świadectwa ukończenia klasy II gimnazjalnej i odpowiednio 7 szkoły podstawowej
– oceny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
– ocenę z zachowania
– wybór drugiego języka ( niemiecki/ hiszpański)
– osiągnięcia naukowe, sportowe inne

Istnieje możliwość rejestracji bezpośredni w placówce szkoły najpóźniej do dnia poprzedzającego termin egzaminu.

O przyjęciu do liceum dla kandydatów wewnętrznych decydują : średnia z ocen z I semestru ( nie mniej niż 4.0) oraz odpowiednio z II klasy gimnazjalnej i 7 szkoły podstawowej ( nie mniej niż 4,5). Ocena z zachowania co najmniej dobra. Opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego.

Kandydaci wewnętrzni nie spełniający powyższych warunków mogą przystąpić do egzaminu dla kandydatów zewnętrznych

O pozytywnym wyniku rekrutacji decydują: wyniki z egzaminów, średnia ocen, zachowanie, punkty za dodatkowe osiągnięcia, oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły.

Egzaminy wstępne pisemne odbywają się 09.03.2019 o godz. 10.00 dla wszystkich kandydatów z rozróżnieniem dla liceum 3- letniego i 4- letniego. Czas egzaminów 2,5 h. Na egzamin należy przynieść: niebieski długopis, przyrządy geometryczne bez kalkulatora oraz dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16.03.2019 od godz. 9.00 według harmonogramu.

Opłata za egzamin: 200 zł (prosimy przynieść na egzamin potwierdzenie przelewu)
Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej do dnia egzaminu, na nr rachunku bankowego
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 – z dopiskiem „ egzamin LO, imię i nazwisko”

22.02.2019- ogłoszenie informacji o rekrutacji wewnętrznej.
W ciągu 2 tygodniu należy dopełnić formalności związane z przyjęciem dziecka do liceum:
– podpisać umowę o kształceniu w liceum
– wpłacić na konto szkoły kwotę w wysokości 2600 zł. Połowa tej kwoty zostanie zaliczona na poczet opłaty wrześniowej. Druga część stanowi opłatę wpisową. W przypadku rezygnacji cała kwota nie podlega zwrotowi.

29.03.2019- ogłoszenie informacji o rekrutacji zewnętrznej.
W ciągu 2 tygodniu należy dopełnić formalności związane z przyjęciem dziecka do liceum:
– podpisać umowę o kształceniu w liceum
– wpłacić na konto szkoły kwotę w wysokości 2600zł. Połowa tej kwoty zostanie zaliczona na poczet opłaty wrześniowej. Druga część stanowi opłatę wpisową. W przypadku rezygnacji cała kwota nie podlega zwrotowi.

Zostanie stworzona lista rezerwowa- osoby z listy rezerwowej mają tydzień od momentu poinformowania na dokonanie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest dostarczenie do 30.06.2019 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Karta Kandydata Liceum