O nas

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO - najstarszej i pierwszej społecznej placówki oświatowej w Warszawie.
W 30 letniej historii tej placówki, Zespół Szkół
prowadził już Liceum (w latach 1992-2003), które w
odpowiedzi na reformę szkolnictwa i potrzeb
absolwentów zostało przekształcone w
Gimnazjum. Dziś sytuacja jest odwrotna - w
miejsce Gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020
uruchamiamy klasy licealne: dwie liceum
czteroletniego i dwie trzyletniego.
Mimo zmian w systemie edukacji, my od 30 lat
cieszymy się stałym i bardzo wysokim poziomem
nauczania. Nasi absolwenici aplikują z sukcesem do
najlepszych szkół i uczelni w Warszawie.
Mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
nauczycielską, kameralne klasy uczące się w
systemie jednozmianowym, indywidualne
podejście do każdego z uczniów i świeżo
wyremontowany budynek w dogodnej lokalizacji.
Żaden uczeń nie jest dl nas anonimowy,
wspieramy indywidualny rozwój, monitorujemy
postępy, zachęcamy do "sięgania wyżej" tam,
tam gdzie widzimy potencjał.
Zapewniamy wszechstronny, harmonijny rozwój
uczniów w przyjaznej atmosferze, kulturze
nowoczesnych wartości i budowaniu kompetencji
przyszłości.
Wszystkie oddziały Liceum będa realizowały w
klasie pierwszej program ogólny i przedmiotowy na
poziomie podstawowym (z wyjątkiem
rozszerzonego języka angielskiego). Uczniowie
dopiero wiosną dokonają wyboru kierunku i profilu
klasy, w której będą kontynuować naukę.
Nie zostawiamy uczniów z tym wyborem samym
sobie. Zły wybór oznacza zazwyczaj dodatkowe
koszty korepetycji, koszty emocjonalne, ryzyko
niedostania sie do kolejnej szkoły, wydłużenia
edukacji potrzebnej do podjęcia pracy i
niepotrzebny stres. Wierzymy, że profilowanie
kierunkowe jest pierwszą ważną decyzją dla
uczniów.
Zajęcia z Filozofii, dzieki którym uczniowie nabędą
umiejętności krytycznego myślenia, podstaw logiki
i argumentacji, działania ku wartościom, obycia z
źródłami kultury europejskiej, kultury dyskusji i
podstaw retoryki - przygotowuje naszych uczniów by
w sposób otwarty i świadomy mogli podejmować
deycyzje i uczestniczyć w życiu społecznym.
Umożliwiamy zdobycie wiedzy do uzyskania
świadectwa dojrzałości i umiejętności niezbędnych
w życiu. Uczymy wrażliwości społecznej,
emocjonalnej, rozwijamy samoświadomość
umiejętności rozwązywania problemów i
konfliktów bez przemocy, współdzałania
zespołowego, komunikacji miedzyludzkiej oraz
osobistego przywództwa
Zapraszamy do rekrutacji do klas
pierwszych.