DORADZTWO ZAWODOWE

Od 24 kwietnia zajęcia z doradztwa zawodowego będą się odbywać w NOK-u i dotyczyć wszystkich klas 0-3 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych na każdą z klas. Celem zajęć jest wczesna orientacja zawodowa dzieci, a w szczególności wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.