Koła przedmiotowe i sks dla klas 0-8

Zajęcia “Kodowanie na dywanie” dla klasy 1b i 0a
 Prowadzący: Adrianna Sołtysiak
Zajęcia “kodowanie na dywanie są oparte na programie edukacyjnym ,,Uczymy Dzieci Programować”. To inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.
Programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.
IMG_20191216_144318 IMG_20191216_144255 IMG_20191216_144251 IMG_20191216_142602

koła zainteresowań dla klas 0-3

KOŁA I KONSULTACJE W KLASACH 4-8 W R SZK 2019-2020


Rysunek 3D
Tomasz Nguyen Szkoła Szczęścia tel. 576 840 521
Link do umowy elektronicznej:

http://szkolaszczescia.pl/zapisy-na-zajecia-w-zsosto-1/

Koło dziennikarskie dla klas 4-7

prowadząca: Katarzyna Ziółkowska

Cele:
– przybliżenie uczniom warsztatu pracy dziennikarza,
– zachęcanie do twórczej aktywności.
– doskonalenie umiejętności redagowania tekstu
– doskonalenie umiejętności obsługi edytora tekstu Word

W trakcie zajęć koła dziennikarskiego poznajemy proces wydawniczy gazety i realizujemy go, tworząc gazetę szkolną. Doskonalimy umiejętności redagowania poszczególnych form dziennikarskich, uczymy się wyszukiwać, selekcjonować oraz przetwarzać informacje. Duży nacisk kładziemy również na kształcenie indywidualnego stylu pisarskiego oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną. Analizujemy oczekiwania odbiorców i szukamy sposobów na uatrakcyjnianie naszej gazety. Zastanawiamy się też zasadnością umieszczania reklam w mediach i ich jakością. W trakcie zajęć pracujemy indywidualnie lub w parach, przygotowując artykuły do prowadzonych działów.


Koło Scrabble dla klas 4-5

prowadząca: Katarzyna Ziółkowska

Cele:

– doskonalenie umiejętności ortograficznych i językowych,

– rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i strategicznego,

– rozwijanie wyobraźni

– stymulacja pamięci i koncentracji

Podczas spotkań szkolnego koła scrabblowego przede wszystkim toczymy literowe rozgrywki. Duży nacisk w trakcie tej zabawy kładziemy na umiejętność współpracy, uczymy się zasad zdrowej rywalizacji. Powtarzamy zasady pisowni, poznajemy wyjątki, utrwalamy znane oraz poznajemy nowe zasady dotyczące ortografii i słowotwórstwa. Łączymy umiejętności polonistyczne z matematycznymi.


koło_muzyczneUczniowie w ramach koła opanowują podstawy pisma nutowego, znają wartości rytmiczne nut i pauz oraz nazwy wysokości dźwięków. Uczniowie uczą się grać proste melodie na keyboardzie – jednogłosowo, lub z akompaniamentem lewej ręki.

Klasy 4-7 i 1 klasa uczęszczają na koło gitarowe i perkusyjne. Uczniowie opanowują akompaniament gitarowy do popularnych piosenek, uczą się sekcji rytmicznej do utworów rockowych, wykonywanych na perkusji. Niektóre utwory są ćwiczone i wykonywane zespołowo ze śpiewem.

Cele:

 • Kształtowanie osobowości twórczejgitara
 • Rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i analizy muzyki
 • Kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez grę na instrumentach muzycznych
 • Przygotowanie do konkursów muzycznych i występów szkolnych

Formy pracy:

 • Gra solo
 • Gra zespołowa

prowadzący: Tomasz Obłój


łko z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu „Fit in Deutsch 1”

 na poziomie A1 w Goethe Institut

prowadząca: Karolina Błoch

fit 1Koło języka niemieckiego jest formą zajęć pozalekcyjnych, adresowanych do uczniów klas piątych i szóstych , którzy chcą poszerzyć swe umiejętności językowe oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Zajęcia te realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Głównym założeniem koła jest uzupełnienie i poszerzenie słownictwa oraz zastosowanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ćwiczenie wszystkich sprawności językowych jak również powtórzenie i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych. Koło ma również na celufit 1 a wspieranie ucznia w rozwijaniu i osiągnięciu umiejętności językowych na poziomie podstawowym,  zapewniające mu swobodną komunikację w języku niemieckim.

Obok celów edukacyjnych program uwzględnia także cele wychowawcze takie jak: rozwijanie  zainteresowań, wzbudzenie szacunku dla kultury  innych narodów, uczenie  samodzielności, samodyscypliny,  systematyczności oraz poczucia odpowiedzialność za  własne działania. Dla osiągnięcia  celu  program przewiduje realizację ćwiczeń ze sprawności mówienia, czytania i słuchania i pisania.

W poniedziałek o 8:00, każdy chętny może przyjść na kółko z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu „Fit in Deutsch 1”. Przygotowania te trwają dwa lata, piątą i szóstą klasę. Na kółku korzystamy z podręcznika „Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1” wydawnictwa Lektorklett. Na tych zajęciach nie ma czasu na nudę. W każdym rozdziale znajduje się Hören – słuchanie, Lesen – czytanie, Schreiben – pisanie i Sprechen – mówienie. Oprócz tego możemy dowiedzieć się  więcej z wyprzedzeniem w stosunku do programu zajęć obowiązkowych np.: w klasie piątej poznaliśmy materiał omawiany w klasie szóstej.

Agnieszka z 6a


Gimnastyka Korekcyjna dla klas 0-3 SP

prowadząca: Marta Świrydowicz

Cele :

 1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawyimage3
 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
 3. Eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady
 4. Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych
 5. Przestrzeganie zasady indywidualizacji, np. poprzez ćwiczenia stacyjne.

Zagadnienia:

 1. Wdrażanie dzieci do autokorekcji – reedukacji poczucia prawidłowej postawy ciała.
 2. Rozwijanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie ich do wzajemnej ochrony i image4pomocy w czasie ćwiczeń
 3. Skupienie przede wszystkim na ćwiczeniach gorsetu mięśniowego – klatki piersiowej, mięśni pośladkowych, mięśni brzucha, grzbietu i kończyn dolnych.
 4. Stosowane ćwiczenia są dobrane do rodzaju występującej wady, rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, jego sprawności oraz realizowanych celów korekcyjnych

Formy pracy:

 1. zabawowa
 2. naśladowcza
 3. zadaniowa
 4. bezpośredniej celowości ruchu

Koło języka angielskiego dla klas 4

prowadząca: Justyna Śmigiel

IMG_20171205_082343 IMG_20171205_082347


Kółko plastyczne
Prowadząca Asia Rajtar
Kółko plastyczne adresowane jest do dzieci z klas 1 – 3. Prowadzone jest w środy w godz. 16.00 – 16.45. Program zajęć pozwala rozwijać zdolności manualne i wyobraźnię. Na zajęciach uczymy się oczywiście różnych technik plastycznych, malujemy różnymi przyborami, rysujemy, wycinamy i wydzieramy, wykonujemy prace tzw. “eko cuda” (recyclingowe), ale przede wszystkim stawiamy na dobrą zabawę!
Nasze prace będą zdobiły szkolne korytarze. Będziemy pomagali tworzyć dekoracje na różne ważne szkolne okazje.
Cele kółka plastycznego:
– rozwinięcie warsztatu pracy

– rozbudzanie kreatywności
– umożliwienie ekspresji plastycznej

– pobudzanie własnych uzdolnień

– wzrost poczucia własnej wartości (Pamiętajcie! Nie ma złych prac plastycznych!)
– wzrost umiejętności pracy w grupie
– integracja ze szkołą

 Podobno Pablo Picasso kiedyś powiedział… “Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie.”
20190919_173227 20190919_173211 20190919_173156 20190918_163137kolko 1 kolko 2a kołko 2

Serdecznie zapraszam! Asia Rajtar

Kółko Szachowe
Prowadzący Tomasz  tel. 792 028 238
Swój zapał do królewskiej gry odkryłem kiedy miałem 6 lat.
Uczestniczyłem w wielu turniejach szachowych na obszarze całej Polski oraz zagranicą.
Brałem udział w 7 finałach indywidualnych mistrzostw Polski .
Zajęcia prowadzę od 5 lat dla dzieci oraz dorosłych.
Chciałbym zarazić moich uczniów taką samą pasją, jaką miałem podczas trwania kariery, ponieważ dzięki szachom moje życie było pełne niesamowitych przygód.
Gra ta rozwija:
 • sztukę logicznego myślenia
 • planowanie, czyli wybieganie myślami w przód
 • zmysł matematyczny
 • umiejętność zdrowej rywalizacji
 • chęć wygrywania
 • radzenie sobie z porażkami, których zawsze znajdzie się parę w naszym codziennym życiu
Jest jeszcze wiele innych korzyści wynikających z królewskiej gry wg. mnie najważniejszym z nich jest to , że dzieci siedząc przy szachowym stoliku poznają siebie nawzajem.
received_390738091867173 received_443406392964719 received_526412004814762 received_529695064269035 received_675539926290493

Planeta Robotów
informacje i zapisy www.planetarobotow.pl
Podczas interaktywnych warsztatów z robotyki na Planecie Robotów łączymy naukę z dobrą zabawą. Na pierwszych zajęciach zapoznajemy się ze wszystkimi częściami zestawu Lego Mindstorms EV3. Omawiamy ich zastosowanie i wspólnie zastanawiamy się, jak je wykorzystać podczas budowanie robotów.
Początek kursu to również czas na zapoznanie się z aplikacją służącą do programowania – środowisku LabView G. To intuicyjny język, który jest łatwo przyswajalny przez najmłodszych.
Po przyswojeniu teorii, przychodzi czas na konstruowanie robotycznych mechanizmów. Każda kolejna lekcja jest kontynuacją poprzedniej. Zaczynamy od budowania prostych robotów i z czasem zwiększamy poziom trudności. Zależy nam, żeby oprócz rozwijania zdolności manualnych, młodzi robotycy wiedzieli, dlaczego robot jedzie w prawo, dlaczego jest szybszy, a dlaczego bardziej wytrzymały. Z tego względu podczas tworzenia poszczególnych mechanizmów, omawiamy teoretyczne zagadnienia fizyczne, matematyczny czy informatyczne. Warsztaty są wypełnione kreatywnymi pomysłami i satysfakcją ze stworzenia własnego robota!
IMG_20191004_162646IMG_20191004_162556IMG_20191004_162551IMG_20191004_162514IMG_20191004_162658_1IMG_20191004_155611IMG_20191004_155626


Klucz do Kodowania dla klas 2-3
Prowadząca: Ilona Szczepanik-Waśko
Zajęcia dodatkowe „Klucz do kodowania” to projekt edukacyjny oparty na ogólnopolskim programie firmy Edusense „Uczymy Dzieci Programować”. Inicjatywa ma na celu propagowanie nauki programowania i kodowania wśród dzieci. Celem jest rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych.  Uniwersalność kształtowanych umiejętności sprawia, że przydadzą się dzieciom na każdym etapie ich życia.
Proponowane zadania są wplatane do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Uczestnicy zajęć w swobodnej i przyjaznej atmosferze chętnie podejmują się stawianych przed nimi zadań, wykazując się kreatywnością wzajemnie się motywując i inspirując.

Kodowanie 1 Kodowanie 2


Planszowanie dla klas 2-3
Prowadząca: Ilona Szczepanik-Waśko
Zajęcia dodatkowe „Planszowanie” powstały z zamiłowania do gier planszowych, jako fantastycznej formy spędzania wolnego czasu. Ideą jest propagowanie różnorodnych rodzajów gier zarówno tytułowych planszowych, jak i karcianych, logicznych lub strategicznych. Przypomnimy sobie zarówno nieśmiertelne klasyki takie jak warcaby, Chińczyk, czy Monopoly, aż po wciągające Cluedo, czy rozbudzający wyobraźnie Dixit. Uniwersalność tej formy zabawy z powodzeniem łączy pokolenia. Wspólne granie pozwala na rozwijanie takich umiejętności jak współpraca, cierpliwość, logiczne myślenie, umiejętność radzenia sobie w sytuacji zarówno zwycięstwa jak i porażki, czy ciekawość poznawcza. Rozgrywka, która zaangażuje emocjonalnie poprawia koncentrację, pamięć i spostrzegawczość. To zajęcia, na których każdy znajdzie coś dla siebie.
Planszowanie 1 Planszowanie 2 Planszowanie 3 Planszowanie 4 Planszowanie 5

 


Koło przyrodnicze
Prowadząca: Joanna Trzeciakowska
“Na kółku przyrodniczym staram się przekazywać różne informacje na temat zwierząt, ich budowy, znaczenia i różnorodności. Najbardziej dzieci lubią oglądać różne eksponaty, kolorować rysunki. Staram się przekazywać konkretne wiadomości i próbuję sprawdzić, co udało się dzieciom zapamiętać. Mam nadzieję na wzbudzenie zainteresowania przyrodą”.
IMG_1019 IMG_1017 IMG_1215 IMG_1203 IMG_1194 IMG_1097 IMG_1094 IMG_1093 IMG_1091 IMG_1021