KONGRES ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Dnia 10 września b.r. uczniowie (Magdalena Boguś, Nina Sontowska) i nauczyciele (Anna Tobiacelli, Beata Dudek, Agata Bień) prezentowali rezultaty wyróżnionych przez Agencję Narodową projektów Erasmus+, które realizowaliśmy w naszej szkole w latach 2015-2017. Mieliśmy zaszczyt wystąpić na towarzyszących kongresowi Targach Projektów w grupie sześciu polskich szkół, których praca i wkład w rozwój edukacji były wzorowe i zostały zauważone przez FRSE. Namawialiśmy inne szkoły do udziału w projektach tego typu, dzieliliśmy się z nauczycielami informacjami istotnymi przy pisaniu aplikacji i organizowaniu pracy z uczniami. Nasze refleksje na temat programu Erasmus+ przekazaliśmy także w radio i telewizji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i dobra promocja naszej szkoły.

Anna Tobiacelli