POKÓJ ZAGADEK NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 8c

W piątek 8 marca uczniowie klasy 8c w nietypowy sposób przypomnieli sobie zagadnienia z języka polskiego. Zamiast siedzieć w szkolnych ławkach z kartką i długopisem, musieli zmierzyć się z pełnym tajemnic pokojem zagadek. Uzbrojeni tylko w treść pierwszego z licznych zadań, z precyzją policyjnego śledczego przeczesywali salę w poszukiwaniu odpowiedzi. Rozwiązanie pierwszej zagadki, nie oznaczało jednak końca przygody, a jedynie kierowało do dalszych i coraz trudniejszych wyzwań. Rozszyfrowanie ich wymagało inteligencji, spostrzegawczości i wytrwałości. Same te cechy nie były jednak wystarczające do rozwikłania tajemnic pokoju zagadek. Niezbędna była również świetna znajomość lektury „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, wsparta biegłym opanowaniem ogółu zagadnień z języka polskiego dla szkoły podstawowej. W ramach tego powtórzenia uczniowie przypomnieli sobie:

– fonetykę: głoski dźwięczne i bezdźwięczne,

– fleksję: odmianę rzeczownika przez przypadki,

– składnię: części zdania,

– rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie: homonimy.

Zajęcia takie jak te przypominają o ważnej w naszej szkole horacjańskiej zasadzie: docere et delectare (uczyć bawiąc).