Program Erazmus +

Nasi nauczyciele doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. Agata Bień, nauczycielka języka angielskiego w klasach 0-3, wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu “Sharing Landscapes, Santorini”. Uczestniczyła w kursie dotyczącym używania nowych technologii: kodów QR, testów online, questów oraz produkcji i edytowania filmów wideo. Wszystko w ramach trwającego  w ZSO nr 1 STO programu Erasmus +

20191101_120822 (1)