O nas

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO – najstarszej i pierwszej społecznej placówki oświatowej w Warszawie.
W 30 letniej historii tej placówki, Zespół Szkół prowadził już Liceum (w latach 1992-2003), które w odpowiedzi na reformę szkolnictwa i potrzeby absolwentów zostało przekształcone w Gimnazjum. Dziś sytuacja jest odwrotna – w miejsce Gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020 uruchamiamy klasy licealne: dwie liceum czteroletniego
i dwie trzyletniego.
Mimo zmian w systemie edukacji, my od 30 lat cieszymy się stałym i bardzo wysokim poziomem nauczania.
Nasi absolwenci aplikują z sukcesem do najlepszych szkół i uczelni w Warszawie.
Mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, kameralne klasy uczące się w systemie jednozmianowym, indywidualne podejście do każdego z uczniów i świeżo wyremontowany budynek w dogodnej lokalizacji. Żaden uczeń nie jest dla nas anonimowy, wspieramy indywidualny rozwój, monitorujemy postępy, zachęcamy do „sięgania wyżej” tam, gdzie widzimy potencjał. Zapewniamy wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów w przyjaznej atmosferze, kulturze nowoczesnych wartości i budowaniu kompetencji przyszłości.
Wszystkie oddziały Liceum będą realizowały w klasie pierwszej program ogólny i przedmioty na poziomie podstawowym (z wyjątkiem rozszerzonego języka angielskiego). Uczniowie dopiero wiosną dokonają wyboru kierunku i profilu klasy, w której będą kontynuować naukę. Nie zostawiamy uczniów z tym wyborem samym sobie. Zły wybór oznacza zazwyczaj dodatkowe koszty korepetycji, koszty emocjonalne, ryzyko niedostania się do kolejnej szkoły, wydłużenia edukacji potrzebnej
do podjęcia pracy i niepotrzebny stres. Wierzymy, że profilowanie kierunkowe jest pierwszą ważna decyzją
dla uczniów, mająca realny wpływ na jakość ich przyszłego życia.
Roczny program Doradztwa Zawodowo-Edukacyjnego przygotowuje uczniów do świadomych i rzetelnych wyborów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Program oparty o rozwijanie świadomości siebie, diagnozę potencjału, budowanie motywacji życiowej kończy się indywidualnym planem działania dla każdego z uczniów.
Zajęcia z Filozofii, dzięki którym uczniowie nabędą umiejętności krytycznego myślenia, podstaw logiki
i argumentacji, działania ku wartościom, obycia z źródłami kultury europejskiej, kultury dyskusji i podstaw retoryki – przygotuje naszych uczniów by w sposób otwarty i świadomy mogli podejmować decyzje i uczestniczyć w życiu społecznym.
Umożliwiamy zdobycie wiedzy do uzyskania świadectwa dojrzałości i umiejętności niezbędnych w życiu. Uczymy wrażliwości społecznej, emocjonalnej, rozwijamy samoświadomość, umiejętności rozwiazywania problemów
i konfliktów bez przemocy, współdziałania zespołowego, komunikacji międzyludzkiej oraz osobistego przywództwa.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji do klas pierwszych.