Projekty e-Twinning

Nagroda 2018 dla projektu eTwinning WORDS

eTwinnineTwinningg to międzynarodowa społeczność, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracujące za pomocą mediów elektronicznych. To również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, badają wybrany temat, wymieniają się informacjami i materiałami.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Nasza szkoła zrealizowała ponad 40 projektów eTwinning z różnych dziedzin. Brali w nich udział ochotnicy z różnych klas. Nasze projekty były nagradzane krajowymi i międzynarodowymi Znakami Jakości.

pokolenie eTwinning

W roku szkolnym 2016/2017 badaliśmy miasta, w których żyjemy pod kątem miejsc, gdzie czujemy się szczęśliwi i tych, których unikamy. Współpracując z rówieśnikami z Portugalii, Grecji i Ukrainy zaplanowaliśmy nasze idealne, szczęśliwe miasto.

happy cities

Najciekawsze prace projektu „Happy Cities”:

i zaśpiewana przez Polaków https://youtu.be/gUEBDQEhims

 • Opisy ulubionych miejsc uczniów z różnych krajów:

https://padlet.com/etwinnerprojects/happycity

 • Nasze rysunki „szczęśliwego miasta” wysłane do Portugalii

https://youtu.be/KXlcnFUjxWE

A tu napisane na ich podstawie opowiadania Portugalczyków

https://issuu.com/alexgfrancisco/docs/happy_cities_magazine

 • Budowanie „szczęśliwego miasta”

https://youtu.be/YnIIUevhvz0

 

voices choices

Dyskutując o książkach, czytając wybrane fragmenty, omawiając postacie literackie wspólnie z portugalskimi rówieśnikami przyjrzeliśmy się zagadnieniu bezpieczeństwa w Internecie.

Wybrane prace projektu „Have a Voice, Have a Choice”:

Lektura książki E.J.Lange „Butter” skłoniła nas do wyciągania wniosków na temat bezpiecznych zachowań w zdygitalizowanym świecie.

https://youtu.be/L75R9z0_9U0

Nasze filmy przeciw wirtualnej przemocy:

1/ „Cyberbullying”

https://youtu.be/yyd_cFmFyQg

2/ „Przytul hejtera”

Cz.1

https://youtu.be/fBkuJWyV9lU

Cz.2

https://youtu.be/npqhp9MTIic

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy dwa nagrodzone Europejską Odznaką Jakości projekty:

1/ REACH – Reinterpreting, Empowering and Accepting our Cultural Heritage

Odkrywaliśmy bogactwo tradycji, porównywaliśmy nasze marzenia, priorytety i uprzedzenia. Zastanawialiśmy się, w jakim stopniu to skąd pochodzimy wpływa na nasze postrzeganie świata, pomaga lub przeszkadza nam w porozumiewaniu się z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych.

Niektóre nasze prace:

 • OUR SCHOOL AND TOWN

https://www.sutori.com/story/where-we-live–2ZU3MnhnBtHMDC4y96SbCGki

 • THE ADVENTURES OF CULTUREUS – wspólnie napisany e-book

https://en.calameo.com/books/004016710d60d5e066cfc

 • Wymiana słodyczy (nasze pojechały do Portugalii)
 • Stosowaliśmy metodę mannequin challenge, zaprezentowaliśmy w ten sposób naszą szkołę i Warszawę:
 • https://www.sutori.com/story/our-school-and-city
 • Tworząc „żywe obrazy” promowaliśmy polskie malarstwo:

 

 • obrazek 1obrazek2obrazek 4obrazek 3obrazek 6obrazek 5obrazek 7

 

 

2/ Words – The Art of Cre@ting Memories

Wspólnie ze szkołami partnerskimi obserwowaliśmy rozwój piśmiennictwa europejskiego i sztuki edytorskiej na przestrzeni wieków. Tworzyliśmy liczne kreatywne prace:

 • Words of friendship

https://issuu.com/antosto/docs/words_of_friendship

 • The Story of Keeping Words

https://www.sutori.com/story/the-story-of-keeping-words–y6CK5mgooDZpvuDokdwBVuw1

 • Caligraphy – Art of Writing

https://youtu.be/LsKb4-oah-4

 

W roku szkolnym 2018/2019 pracowaliśmy w kolejnych dwóch projektach:

Logo eTw Logo WordsWise WW_pytania

1/ WordsWise

Niewątpliwy fakt, że lektura wpływa na nasze życie zmotywował nas do czytania i zaprezentowania przyjemności płynącej z kontaktu z literaturą. Mieliśmy okazję wykazać się kreatywnością w pisaniu, mówieniu, recytacji i wykorzystaniu nowych technologii do tworzenia i wymiany materiałów między szkołami partnerskimi z Portugalii, Francji i Włoch.

 • Konkurs fotograficzny
 • Różne formy promocji poezji

 • Kreatywne działania z książkami

Book spine poetry

https://padlet.com/anka/BookspinePoetry

Bookfaces

https://pl.padlet.com/anka/bookfaces

 

2/ Show Me Your Language

Realizując ten projekt obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.

https://youtu.be/nDm8HL8tPGU

Wybrane prace naszych uczniów:

Prezentacja polskiego alfabetu

obrazek8

https://spark.adobe.com/video/VmdqMFpOLyfF

 • Plansze wielojęzyczne

obrazek9

obrazek10obrazek11

 • Podróżujące litery