Kalendarium rekrutacji


Klasy 0 i 1 – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci do klas 0 i 1 odbędzie się 09.01.2024 r. w Sali Gier Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10
o godz. 17.00
 
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo: rekrutacja@zsosto.pl do dnia 08.01.2024 r.
 
 
Spotkanie rekrutacyjne kandydatów do klas 0 i 1 odbędzie się 10.02.2024 r. w godzinach 9-15 w budynku szkoły podstawowej (ul.Nowoursynowska 139U)

Szczegóły z podziałem na grupy zostaną wysłane najpóźniej 09.02.2024.

Prosimy rejestrować dzieci na spotkanie rekrutacyjne do 08.02.2024 r. do godz. 15.00 mailowo na adres rekrutacja@zsosto.pl
W mailu należy załączyć wypełnione skany dokumentów: (http://zsosto.pl/szkola-podstawowa/pliki-do-pobrania/)
1. Ankieta
2. Karta kandydata
3. Dowód wpłaty za rekrutację 300 zł. na konto szkoły 92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 tytułem opłata rekrutacyjna imię i nazwisko dziecka)
4. Opinia z przedszkola lub szkoły
 
 
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem mailowo: sekretariat@zsosto.pl lub telefonicznie: 500 136 494 oraz 226497973