Misja szkoły

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Sukces to skupienie wszystkich sił na tym,

co gorąco pragniemy osiągnąć.

Wilferd A. Peterson

wieden (37) misja

 

Nie wszyscy mamy te same zdolności,misja1

ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości, 

aby swe zdolności rozwijać.

John F. Kennedy

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu.

Środowiska STO to prawdziwe wspólnoty obywatelskie, gdzie się razem działa, tworzy i ponosi odpowiedzialność, a nauka to ciąg wyzwań, przygód i odkryć.

Główne postawy jakie kształtujemy u naszych uczniów to: odpowiedzialność, samorządność, uspołecznienie, pomoc koleżeńską i dobroczynność oraz wrażliwość na przyrodę jak również empatię oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych społecznie i emocjonalnie.

MOCNE STRONY SZKOŁY TO:

  • Kameralność
  • Ciepła, rodzinna atmosfera oraz życzliwa opieka nastawiona na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
  • Dobrze wykwalifikowana kadra, doświadczona, twórcza i zaangażowana w pracę z dziećmi, podejmująca ambitne wyzwania
  • Rozwój społeczny, współdziałanie, projekty edukacyjne
  • Nauczenie uczenia się! Kształtowanie dojrzałości szkolnej
  • Edukacja poza murami szkoły, lekcje muzealne, teatralne, warsztaty, wycieczki krajoznawcze i poznawcze.
  • Indywidualne podejście do każdego dziecka w czasie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
  • Aktywna współpraca z rodzicami (wspólne podejmowanie decyzji dotyczących dziecka i szkoły)
  • Programy wychowawcze oparte na wychowaniu obywatelskim oraz patriotycznymmisja4misja3