Projekty Socrates i Comenius

Dotychczas zrealizowano:

3 projekty Comenius: „Demokratyczna szkoła dla wspólnej Europy” (gimnazjum), „Miasto sztuki” (szkoła podstawowa) i „Wielokulturowy krajobraz Europy” (w szkole podstawowej i gimnazjum);

„European Multicultural Landscapes” LogoComenius

Od września 2011 nauczyciele i uczniowie naszej szkoły (podstawowej i gimnazjum) uczestniczyli w projekcie współpracy międzynarodowej Comenius. Koordynatorem całości prac była angielska szkoła z Faversham, pozostali partnerzy to Niemcy (Hamm), Włosi (Rieti), Hiszpanie (Kordoba), Grecy (Korfu) i Cypryjczycy.

Podsumowanie „Make Me a European”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fG1eDOcphgo

Dwuletni projekt zatytułowany „European Multicultural Landscapes” poświęcony był odkrywaniu bogactwa wspólnego europejskiego dziedzictwa. Zajęcia związane z treściami projektu płynnie włączone zostały w tok lekcji różnych przedmiotów, organizowane były także dodatkowe warsztaty, konkursy i wycieczki.

Posługując się szczegółowo zaplanowanymi metodami nauczyciele pracujący w projekcie starali się pokazać uczniom, że kultura każdego kraju zawsze korzystała, i nadal to robi, z rozmaitych inspiracji i że ludzie żyjący wokół nas prezentują różne tradycje i historię. Wspólnie szukaliśmy tego, co łączy kraje partnerskie oraz zauważaliśmy różnice i badaliśmy ich historyczne źródła. Sprzyjało to promocji naszego kraju a także rozwijaniu tolerancji w stosunku do przedstawicieli innych tradycji kulturowych.

Nauczyciele poznali specyfikę pracy szkół partnerskich, doskonalili swój warsztat, wymieniali się scenariuszami lekcji, pomagali sobie wzajemnie w ich realizacji. Uczniowie wykonywali szereg dodatkowych prac, dzięki którym poszerzyli swoją wiedzę, rozwijali różne umiejętności i poznali wielokulturową Europę. Mieli także okazję do nawiązania kontaktu korespondencyjnego z rówieśnikami z innych krajów, doskonalenia znajomości języka angielskiego, niektórzy także do osobistych spotkań w czasie wizyt roboczych w kolejnych szkołach partnerskich.

Wprowadzany przez projekt Comenius wymiar europejski edukacji przyczynił się do rozwoju wszystkich współpracujących placówek, a to przyniosło korzyść całym szkolnym społecznościom.

 

A. Tobiacelli

Polish Culture

Polish Calendar


W latach 2004 – 2007 nasza szkoła podstawowa uczestniczyła

w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius pt.: “Miasto sztuki na tle jego historii, geografii i tradycji kulinarnych”.

socrates_comenius_logo

Służył bliższemu poznaniu krajów partnerskich i uświadamiał fakt istnienia wspólnego europejskiego dziedzictwa. Zachęcił uczniów do pogłębiania wiedzy o Europie. Podkreślił wagę języka angielskiego w porozumiewaniu się, dał możliwość wspólnej pracy z rówieśnikami z innych krajów.

 Szkoły partnerskie:

 • Instituto Comprensivo Statale „Don Chendi” – Tresigallo – Włochy (koordynator projektu)
 • Szkoła Podstawowa Nr 34 – Częstochowa
 • Scoala Cu Clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” – Braila – Rumunia
 • Scoala Cu Clasele I-VIII Serbesti – Iasi – Rumunia
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 STO – Warszawa

05Rok2-Dziś i jutro_poprW każdym roku szkolnym uczniowie szkół partnerskich wykonywali zaplanowane prace, a z nich tworzone były wspólne produkty finalne (broszury, albumy, nagrania, prezentacje). Działania w pierwszym roku projektowym poświęcone były miastom, w których leżą szkoły; w drugim roku koncentrowały się na regionach; w trzecim obejmowały całe kraje partnerskie.

Powstało wiele, bardzo ciekawych prac. Wszystkie są zgromadzone w bibliotekach szkolnych.

I rok projektowy:

 • plany miast z zaznaczonymi na nich najważniejszymi pomnikami;
 • modele wybranych pomników;
 • tomik poezji uczniowskiej na temat miast, w których mieszkają;
 • lalki w regionalnych strojach;
 • rodzinne tradycyjne przepisy kulinarne;
 • album „Kościoły mojego miasta”.

Odbyły się dwie wizyty robocze nauczycieli: w listopadzie 2004 w Częstochowie i w czerwcu 2005 w Iasi (Rumunia).

II rok projektowy:

01Rok1-wiersz_popr

 • przewodnik po Mazowszu;
 • krzyżówki zawierające hasła związane z Mazowszem;
 • tomik poezji uczniów o Mazowszu ilustrowany herbami mazowieckich miast;
 • rysunki i zdjęcia ozdób świątecznych (Boże Narodzenie i Wielkanoc);
 • tradycyjne świąteczne przepisy kulinarne;
 • rysunki przedstawiające spojrzenie uczniów na dzisiejsze Mazowsze oraz pokazujące ich wizję przyszłości naszego regionu;
 • kalendarz liturgiczny (tradycyjne obchody wybranych świąt religijnych);
 • album fotografii “Mazowsze w czterech porach roku”.

Nauczyciele i uczniowie wzięli udział w spotkaniu w Tresigallo (Włochy) – październik 2005, a w marcu 2006 partnerzy odwiedzili naszą szkołę.

 III rok projektowy:

 broszura na temat hymnu, flagi i godła państwowego, do której dołączone zostały nagrania hymnów wszystkich krajów partnerskich w wykonaniu uczniów;10Rok3-plakat_popr

 • album przedstawiający najbardziej znane Sanktuaria;
 • projekty nowych banknotów o nominałach 5, 10 i 20 euro;
 • komiksy przedstawiające treść najbardziej znanych legend;
 • plakaty reklamujące kraje partnerskie;
 • wypowiedzi pisemne na temat „Jestem Włochem, Polakiem, Rumunem – co te słowa dla mnie znaczą?”.
 • filmowano narodowe tańce w wykonaniu uczniów;
 • przewodnik „Piękno naszego kraju”.

Uczestniczyliśmy (nauczyciele i uczniowie) w kolejnych dwóch wizytach: w Braila (Rumunia) – październik 2006 i w Tresigallo (Włochy) – marzec 2007.

Wspólna praca w projekcie międzynarodowym była ciekawym doświadczeniem dla biorących w nim udział uczniów i nauczycieli. Korespondencja oraz osobiste kontakty ze szkołami partnerskimi przyczyniły się do obalenia stereotypów myślenia o innych narodach, uczyły tolerancji, otwierały na różnorodność.

 Anna Tobiacelli

szkolny koordynator projektu

[download-attachments]