Kontakt

Sekretariat szkoły  w dniach 29-31 marca 2021 r. będzie czynny od godz. 9:00 do godz. 15:00. W dniach 1, 2 i 6 kwietnia sekretariat będzie pracował w trybie zdalnym.

Sekretariat SP – 500 136 494

Numery telefonów do kontaktu rodziców ze szkołą:

1 piętro – 798 845 808
2 piętro – 510 644 892
3 piętro – 500 136 576
4 piętro – 500 136 704

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Polinezyjska 10 A
02-777 Warszawa

tel. +48 (22) 649 79 73

e-mail: sekretariat@zsosto.pl

Numery Kont ZSO NR 1 STO

Czesne: 92 1020 1169 0000 8102 0086 1385

Składki członkowskie: 02 1020 1169 0000 8702 0295 5292

SKS: 12 1020 1169 0000 8002 0086 1419

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Izabela Piaskowska

tel. 22 649 12 00
e-mail: dyrektor@zsosto.pl

W celu umówienia spotkania należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Marzanna Karbowska

tel. 22 649 79 73
e-mail: wicedyrektor.karbowska@zsosto.pl

Dyżur dla interesantów: poniedziałek w godzinach 14.00-18.00 (po uprzednim umówieniu się)

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Jan Antolak

tel. 22 649 79 73

e-mail: jan.antolak@zsosto.pl

Dyżur dla interesantów: czwartek w godzinach 14.00-18.00 (po uprzednim umówieniu się)

Koordynator klas 0-3

Magdalena Sikorska

e-mail: magdalena.sikorska@zsosto.pl

Dyżur dla interesantów: wtorek w godzinach 16.30-18.00 (po uprzednim umówieniu się) oraz środa  w godzinach 14.00-15.00 (po uprzednim umówieniu się)

Kierownik Świetlicy

Marzena Chmielewska-Kijo

e-mail: marzena.chmielewska.kijo@zsosto.pl

Sekretarz szkoły

Marta Czajka-Trzeciakowska

tel. 22 649 79 73

tel.kom. 500 136 494

e-mail: sekretariat@zsosto.pl

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO

ul. Nowoursynowska 139U

02-776 Warszawa
tel.  22 649 79 73

 Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

ul. Polinezyjska 10 A
02-777 Warszawa

tel. +48 (22) 649 12 00

Sekretariat LO – 798 845 768