O naszej szkole

Patron – Jan Nowak-Jeziorański (czytaj więcej)

O naszej szkole, czyli Ursynowskiej Jedynce

zsosto

Nasza szkoła została utworzona w maju 1989 r. jako jedna z pierwszych szkół społecznych STO w Polsce z inicjatywy rodziców (mieszkańców Ursynowa). Potrzebę istnienia takiej szkoły najlepiej uzasadnia szybki i ciągły rozwój naszej placówki – od 16 osobowej jednej klasy pierwszej 34 lata temu, do400 uczniów i 25 klas (17 oddziałów SSP nr 1 STO i 8 oddziałów SLO nr 1 STO) obecnie.

Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Stowarzyszenie to tworzą rodzice absolwentów oraz obecnych uczniów, nauczyciele, a także sami absolwenci szkoły.

Od 3 VI 2006 r. patronem szkół jest Jan Nowak-Jeziorański, którego słowa:

“Najlepiej służysz sobie, służąc innym” nadają szczególny sens pracy każdego z naszych nauczycieli. Głównym zadaniem, jakie stawiają przed sobą nauczyciele, oprócz rzetelnego nauczania w ramach bogatej oferty programowej, jest kreowanie wszechstronnego rozwoju każdego z naszych uczniów. Osiągamy to poprzez:

 • bogatą ofertę ciekawie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym wiele innowacyjnych i autorskich programów opracowanych przez naszych nauczycieli,
 • program wychowawczy oparty na wychowaniu obywatelskim i patriotycznym,
 • indywidualizację w procesie uczenia się oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów,
 • zwiększoną ilość godzin z języka polskiego oraz języków obcych,
 • zwiększoną ilość godzin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • aktywną edukację uzupełnianą realizacją projektów edukacyjnych,
 • realizację partnerskich projektów współpracy ze szkołami z innych państw UE,
 • kółka przedmiotowe i interdyscyplinarne, SKS oraz konsultacje nauczycieli,
 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę w sprawach szkolnych, a w razie potrzeby pomoc nauczycieli, psychologa szkolnego, logopedy lub reedukatora.

  justynajankowska.pl
  justynajankowska.pl

Wiem, że dobrą szkołę może budować zespół doskonałych nauczycieli, którzy chcą i potrafią wspólnie pracować nad tym, by tworzyć jak najlepsze miejsce dla uczniów.

Najlepiej świadczą o jakości pracy naszej szkoły absolwenci i uczniowie szkoły oraz osiągane przez nich wyniki i sukcesy.

Największymi powodami do dumy są nasi stypendyści Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta m. st. Warszawy, a także liczni laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów wojewódzkich.

G.B. Shaw powiedział: “Najlepszymi reformatorami, jakich świat kiedykolwiek widział, są ci, którzy zaczęli od samych siebie”. Dla pracy w naszej szkole warto było zmienić własne nastawienia do szkoły i pracy nauczyciela. Tak zrobiło wielu spośród naszych nauczycieli, którzy uczą swoich uczniów z pasją i życzliwością. Tworzą tym samym – wraz z uczniami – klimat i magię „Społecznej Jedynki z Ursynowa”.