O naszej szkole

Patron – Jan Nowak-Jeziorański (czytaj więcej)

O naszej szkole, czyli Ursynowskiej Jedynce

zsostoNasza szkoła została utworzona w maju 1989 r. jako jedna z pierwszych szkół społecznych STO w Polsce z inicjatywy rodziców (mieszkańców Ursynowa). Potrzebę istnienia takiej szkoły najlepiej uzasadnia szybki i ciągły rozwój naszej placówki – od 16 osobowej jednej klasy pierwszej 26 lata temu, do 312 uczniów i 20 klas (12 oddziałów SSP nr 1 STO i 8 oddziałów SG nr 1 STO) obecnie.

Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Stowarzyszenie to tworzą rodzice absolwentów oraz obecnych uczniów, nauczyciele, a także sami absolwenci szkoły.

Od 3 VI 2006 r. patronem szkół jest Jan Nowak-Jeziorański, którego słowa:

“Najlepiej służysz sobie, służąc innym” nadają szczególny sens pracy każdego z naszych nauczycieli. Głównym zadaniem, jakie stawiają przed sobą nauczyciele, oprócz rzetelnego nauczania w ramach bogatej oferty programowej, jest kreowanie wszechstronnego rozwoju każdego z naszych uczniów. Osiągamy to poprzez:

 • bogatą ofertę ciekawie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym wiele innowacyjnych i autorskich programów opracowanych przez naszych nauczycieli,
 • program wychowawczy oparty na wychowaniu obywatelskim i patriotycznym,
 • indywidualizację w procesie uczenia się oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów,
 • zwiększoną ilość godzin z języka polskiego oraz języków obcych,
 • zwiększoną ilość godzin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • aktywną edukację uzupełnianą realizacją projektów edukacyjnych,
 • realizację partnerskich projektów współpracy ze szkołami z innych państw UE,
 • kółka przedmiotowe i interdyscyplinarne, SKS oraz konsultacje nauczycieli,
 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę w sprawach szkolnych, a w razie potrzeby pomoc nauczycieli, psychologa szkolnego, logopedy lub reedukatora.

  justynajankowska.pl
  justynajankowska.pl

Mam zaszczyt kierować naszą szkołą od ponad 26 lat (od stycznia 1991 r.) Wiem, że dobrą szkołę może budować zespół doskonałych nauczycieli, którzy chcą i potrafią wspólnie pracować nad tym, by tworzyć jak najlepsze miejsce dla uczniów.

Najlepiej świadczą o jakości pracy naszej szkoły absolwenci i uczniowie szkoły oraz osiągane przez nich wyniki i sukcesy.

Największymi powodami do dumy są nasi stypendyści Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta m. st. Warszawy, a także liczni laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów wojewódzkich.

G.B. Shaw powiedział: Najlepszymi reformatorami, jakich świat kiedykolwiek widział, są ci, którzy zaczęli od samych siebie”. Dla pracy w naszej szkole warto było zmienić własne nastawienia do szkoły i pracy nauczyciela. Tak zrobiło wielu spośród naszych nauczycieli, którzy uczą swoich uczniów z pasją i życzliwością. Tworzą tym samym – wraz z uczniami – klimat i magię „Społecznej Jedynki z Ursynowa”.