Akredytacja Erasmus+ na lata 2024-2027

Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna

2023-1-PL01-KA120-SCH-000169734

 

W wyniku konkursu wniosków  złożonych w październiku 2023 r. w ramach akcji 1 programu Erasmus+ została naszemu Zespołowi Szkół przyznana akredytacja, która otwiera możliwość finansowania z funduszy europejskich projektów współpracy międzynarodowej realizowanych w okresie od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2027 r.

Cele działań w ramach akredytacji:

  • Rozwój kompetencji językowych, kulturowych i tolerancji poprzez poszerzenie europejskiego wymiaru nauczania.
  • Zaangażowanie uczniów w różnym wieku w działania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.
  • Szersze wykorzystanie metod aktywnych i technologii cyfrowej na wszystkich poziomach nauczania. Budowanie odpowiedzialnej strategii stosowania sztucznej inteligencji w edukacji.
  • Rozwój zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zintegrowane działania edukacyjne na różnych przedmiotach i poziomach nauczania.
  • Wspieranie działań mających na celu poprawę dobrostanu uczniów i nauczycieli.

 

Szczegółowe cele planowanych działań lokalnych i w czasie spotkań międzynarodowych będą formułowane we współpracy z europejskimi szkołami partnerskimi.

Pliki do pobrania:

Regulamin udziału

Regulamin rekrutacji

Regulamin wyjazdów

Formularz zgłoszeniowy