Kółko dziennikarskie

Zajęcia skierowane są do uczniów klas trzecich i odbywają się w każdą środę o godzinie 15:10.

W trakcie kółka uczniowie poznają cechy charakterystyczne dla różnych tekstów dziennikarskich, planują zawartość numeru,

zbierają i opracowują materiały, redagują teksty oraz przeprowadzają wywiady.

Owocem ich pracy jest miesięcznik „Szkolna HiSTOria”.

 

dziennikarskie