Opłaty

Opłaty za szkołę w Zespole Szkół Ogólnokształcących są płatne przez 11 miesięcy do 5 każdego miesiąca.

Czesne w roku szkolnym 2022/2023:

Czesne w roku szkolnym 20222/2023 dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej od 1 września 2022 r. wynosi 1590 zł. płatne przez 12 miesięcy.

Czesne dla uczniów kontynuujących naukę wynosi 1617 zł płatne przez 11 miesięcy.

Opłata miesięczna za świetlicę – 180zł

Opłata miesięczna za Matplanetę – 40 zł

Opłata wpisowa do szkoły podstawowej – 2500 zł

Na przelewach prosimy podawać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385