Wychowanie ku tolerancji

Nadrzędnym celem projektu jest poszukiwanie wspólnego europejskiego dziedzictwa oraz budzenie i utrwalanie postaw tolerancji, która jest, naszym zdaniem, warunkiem twórczego współistnienia między ludźmi.

Osiągamy to:

 • przekazując wybrane zagadnienia w toku lekcji historii i religii, zastępstw, pozalekcyjnych kółek, polecając lektury i zadając samodzielne prace uczniom,
 • poprzez organizowanie wycieczek, w czasie których wspólne z uczniami poznajemy Polskę z całym jej bogactwem dawnych kultur i narodów, zaznajamiamy ich z głównymi wyznaniami monoteistycznymi oraz stwarzamy możliwość spotkania przedstawicieli innych kultur i religii w naszym kraju,
 • nawiązując współpracę ze szkołami partnerskimi w Europie i umożliwiając uczniom kontakt z rówieśni-kami z innych krajów (korespondencja, czaty, wymiany).

Główne zasady:

 • zajęcia warsztatowe i wycieczki są otwarte na wszystkich zainteresowanych uczestników,
 • grupy wycieczkowe składają się zawsze z uczniów różnych klas, co uczy ich dodatkowo tolerancji w stosunku do siebie,
 • projekt zakłada posługiwanie się metodami aktywnymi w czasie zajęć z uczniami,
 • wszystkie działania projektowe są dokumentowane.

Działania prowadzone corocznie

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) – odbywają się specjalne lekcje w ramach różnych przedmiotów
 • Warsztaty na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciw Ludzkości (19 kwietnia) – uczniowie czytają fragmenty pamiętników dzieci żydowskich

  Treblinka

 • Wycieczki po różnych regionach Polski prezentujące ważne historycznie miejsca, zabytki architektury i kultury oraz przykłady wpływu różnych narodowości i przedstawicieli mniejszości religijnych na rozwój naszej ojczyzny.

„Barwna Opolszczyzna” – 2014
„Cztery dni w magicznej krainie” (Kaszuby – Gdańsk – Żuławy) – 2016
„Wielokulturowa Wielkopolska” – 2018

WYCIECZKA SZLAKIEM WIELOKULTUROWEJ LUBELSZCZYZNY (1-4 kwietnia 2019)

 • Wymiana listów i e-maili pomiędzy uczniami naszej szkoły a rówieśnikami z innych krajów europejskich
 • Wymiany grup uczniów ze szkołami partnerskimi. Dotychczas nawiązaliśmy tego rodzaju współpracę ze szkołami z Węgier (2006/2007), Włoch (2007/2008), Hiszpanii (2008/2009)         i Grecji (2009/2010). Uważamy, że osobisty kontakt z młodzieżą z innych krajów i goszczenie rówieśników we własnych domach jest ważnym elementem wychowania ku tolerancji.
 • W bibliotece szkolnej systematycznie gromadzona jest literatura przedmiotu.

Listopadowa wizyta na kirkucie

W poniedziałek 27.11.2017 r. klasa VI b wzięła udział w warsztatach na terenie Cmentarza Żydowskiego na Powązkach. Zaskoczyły nas wyjątkowe tłumy. Dosłownie razem z nami na cmentarz weszła ponad stuosobowa wycieczka z Izraela. No, ale mieliśmy swój program, toteż nie oglądając się na gości przystąpiliśmy do realizacji naszych zamierzeń.

Najpierw zebraliśmy się  przy pomniku Janusza Korczaka –  opiekuna dzieci, aby przypomnieć smutną historię zagłady warszawskich Żydów w czasie II wojny światowej. Potem młodzież w grupach wykonywała ćwiczenia kształtujące znajomość podstawowych pojęć, związanych z żydowskimi zwyczajami grzebalnymi, takich jak: kirkut, macewa, ohel itp. Następnie rozproszyliśmy się po cmentarzu w poszukiwaniu typowych symboli nagrobnych. Każda grupa wylosowała inne symbole, min.: jeleń, świeca, lew, skarbonka, dłonie, gołąb, informujące kto spoczywa w danym grobie. Na zakończenie grupy objaśniały sobie nawzajem znaczenie konkretnych symboli. Pogoda była znośna, ale listopad to listopad – niektórzy nieco przemarzli. Dlatego przed wyruszeniem w drogę powrotną zatrzymaliśmy się na chwilę w pobliskim lokalu gastronomicznym, aby ogrzać się przy herbacie.

Wyjście na cmentarz było jednym z wielu działań zaplanowanych na ten rok szkolny w ramach Szkolnego Programu „Wychowanie ku Tolerancji”.

Krzysztof Jabłoński


Warsztaty klas 7 w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 2018

1526991470080

Rocznicę powstania w getcie warszawskim uczciliśmy lekcją historii w Treblince. Uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty pamiętników dzieci żydowskich, Marka Edelmana i kolejarza, który obserwował zagładę Żydów.

Poruszanie tak trudnej tematyki, jaką jest Holokaust, rozwija zdolność krytycznego myślenia, pozwala lepiej zrozumieć złożoność historii, poznać mechanizmy związane z wykonywaniem i nadużywaniem władzy oraz rolą i obowiązkami jednostek, instytucji i narodów w obliczu naruszeń praw człowieka. Edukacja o Holokauście wpływa na wzrost wrażliwości na wydarzenia we współczesnym świecie. Pokazuje sposób, w jaki społeczeństwo może wykorzystać rozwój techniki oraz biurokratyczną infrastrukturę do wdrożenia destrukcyjnej polityki prowadzącej od socjotechniki do ludobójstwa.

 

 

Refleksje siódmoklasistów:

Natalia P.

Dowiedziałam się wielu, bardzo interesujących rzeczy. Myślę, że odwiedzę to miejsce jeszcze raz.

Julia W.

Najbardziej zapadły mi w pamięć historie, fragmenty wspomnień, które kolejno odczytywaliśmy.

Szymon

Holokaust to było okropne zjawisko. Spojrzałem na te czasy oczami Żydów. Mimo strasznych wspomnień, które poznałem, cieszę się, że pojechałem w to miejsce, bo zdobyłem dużo nowych informacji.

Ania P.

To był ciekawa i smutna wycieczka.

Hania

Ta wycieczka wywarła na mnie duże wrażenie. Dowiedziałam się wiele o Holokauście. To okropne, że tak mało osób było gotowych nieść pomoc Żydom.

Nastasja

Holokaust był rzeczą okropną i podłą.

Karolina L.

Poznaliśmy wiele nowych zagadnień. Omawianie Holokaustu pomoże nam nie zapomnieć o czasach zagłady Żydów i zapobiegnie powstawaniu podobnych zjawisk w przyszłości.

Julia T.

Nie zapomnę okrucieństwa oprawców Żydów. Zapamiętam wiele z pamiętników, które czytaliśmy.

Maciej K.

Ten wyjazd był dla mnie wzruszający, ponieważ znam ludzi, którzy przeżyli takie piekło.