Zarząd STO

Obecny skład Zarządu SKT nr 21 STO od 15 marca 2022 r.:

Prezes -Karol Krajewski
Wiceprezes – Maciej Pertkiewicz
Sekretarz – Krzysztof Pałasiewicz
Skarbnik – Andrzej Cytrycki
Członek – Jan Antolak

Komisja Rewizyjna SKT nr 21 STO
Przewodniczący – Marta Tulczyńska
Sekretarz – Maciej Zabojszcz
Członek KR – Adam Kapelusiak

zapraszamy do współpracy i kontaktu:

zarzad@zsosto.pl

Organ prowadzący szkołę to Samodzielne Koło Terenowe nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pierwszym Prezesem Zarządu SKT nr 21 STO była pani Urszula Moszczyńska, funkcję dyrektora szkoły w budowie pełniła pani H. Kotowska, ale wkrótce zastąpił ją pan Zygmunt Puchalski, nauczyciel fizyki (początkowo również matematyki).

Szkoła szybko się nam rozrosła do „pełnych” ośmioklasowych rozmiarów. Z czasem były po dwie klasy z każdego rocznika. Powstało również liceum (SLO nr 39 STO), które dołączyło do naszej „Jedynki”. Siedziba SLO mieściła się przy ulicy Szolc-Rogozińskiego 4. Kierowała nim pani dr Ewa Staszewska. Wkrótce po reformie systemu edukacji (powstanie gimnazjów) SLO nr 39  zaprzestało działalności, wypuszczając w  świat 160 absolwentów.

Prezesi Zarządu SKT nr 21 STO:

Urszula Moszczyńska

Krzysztof Kawecki

Marek Staszewski

Joanna Trzeciakowska

Sławomir Garbuliński

Marcin Salski

Karol Krajewski (obecny prezes)