Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Szkolny Zestaw Podręczników

RELIGIA:

KLAS 0 – 3

KLASA 0 – Kocham dobrego Boga pod red. E. Osewskiej i ks. J. Stali, Wydawnictwo Jedność

KLASA 1 – Żyjemy w Bożym świecie nr AZ-11-01/12-KI-1/12 (podręcznik); Wydawnictwo Jedność

KLASA 2 – Idziemy do Jezusa nr AZ-12-01/12-KI-3/12 (podręcznik) ); Wydawnictwo Jedność

KLASA 3 – Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 (podręcznik) oraz zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami); Wydawnictwo Jedność.

 

KLAS 4 – 8

KLASA 4 – Miejsce pełne BOGActw AZ-21-02/12-KI-1/12 (podręcznik) oraz zeszyt ćwiczeń Miejsce pełne BOGActw); Wydawnictwo Jedność

KLASA 5 – Spotkania uBOGAcające nr AZ-22-02/12-KI-1/12 (podręcznik) oraz zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające); Wydawnictwo Jedność

KLASA 6 – “Tajemnice BOGA tego życia”; Wydawnictwo Jedność – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

KLASA 7 – “Twoje słowo jest światłem na mej drodze”;  Wydawnictwo Katechetyczne

KLASA 8 – “Ty ścieżkę życia mi ukażesz”;  Wydawnictwo Katechetyczne

podręczniki do religii zakupują rodzice!

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI SZKOŁA ZAKUPUJE (Z DOTACJI)!

Języki obce – szczegółowe informacje podane będą bezpośrednio od nauczycieli

po rozpoczęciu roku szkolnego.