EXTRA zajęcia wyrównawcze dla klas 1

Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom, które potrzebują więcej czasu na zrozumienie i opanowanie pewnych pojęć. W trakcie zajęć uwzględniane są indywidualne predyspozycje uczniów do przyswajania określonych obszarów wiedzy, dzięki czemu uczniowie mogą uczyć się w tempie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom. Zajęcia EXTRA pozwalają na rozwiązanie problemów z nauką w sposób spokojny i skuteczny, co przyczynia się do zwiększenia motywacji i zainteresowania dziecka nauką.