Projekty międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa

Możliwość udziału w międzynarodowych projektach dają nam pozyskiwane dofinansowania. Dzięki nim zrealizowaliśmy:

  • 3 projekty ze szkołami partnerskimi UE w ramach programu Sokrates i Socrates-Comenius
  • 4 projekty Erasmus+
  • Projekty w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
  • Liczne (ponad 50) projekty eTwinning, wśród których 12 zostało wyróżnionych Europejskimi Znakami Jakości, a 2 dostały nagrody przyznane przez niemiecką Agencję Narodową eTwinning.