Projekty Erasmus+

erasmus 15

FEEL – Future Empowered European LeadersLogo_Zosia_K

Projekt Erasmus+ Współpracy Szkół realizujemy w latach 2020 – 2022. Pracują w nim chętni uczniowie klas 6-8 i liceum.

Zaplanowane są zadania do wykonania w domu, na lekcjach różnych przedmiotów i w czasie zajęć dodatkowych.

Do zespołu nauczycieli uczestniczących w tym projekcie należy 9 osób.

Przewidziana jest praca online w ramach ściśle związanego z Erasmusem+ projektu eTwinning.

Koordynujemy prace szkół z: Malty (Birkirkara), Portugalii (Braganca), Hiszpanii (Madryt), Finlandii (Bennas) i Francji (Mortagne du Nord).

Od jesieni 2021 roku zorganizujemy spotkania we wszystkich krajach partnerskich.

Ogólny plan projektu

1/ Poznawanie przeszłości. Badanie dziedzictwa historycznego. Zrozumienie różnorodności Europy.
2/ Obserwacja teraźniejszości Europy na tle jej przeszłości. Budowanie modelu Europejczyka znającego przeszłość, jej konsekwencje w teraźniejszości i odpowiedzialnego za przyszłość naszego kontynentu.
3/ Wyodrębnienie priorytetów, którymi powinni się zająć młodzi ludzie, aby Europa była dobrym miejscem do życia. Poszukiwanie rozwiązań wybranych problemów.
4/ Ustalenie wspólnych rozwiązań  prowadzących do rozwoju Europy oraz przedstawienie ich w Brukseli w wybranej instytucji UE.

Regulamin udziału w projekcie Erasmus+

https://drive.google.com/file/d/1mAHIFZN6YdOOk7gYrBxqJjVfGG-wr4lm/view?usp=sharing

———————————————————————————————————————————-

Akcja 1

Współpraca europejska drogą do efektywnego nauczania kompetencji kluczowych

Kursy doskonalące dla nauczycieli

 EU flag-Erasmus+_vect_POSW latach 2015-2017 ośmiu nauczycieli realizowało Europejski Program Rozwoju Szkoły, w ramach którego uczestniczyli w 18 kursach prowadzonych w renomowanych szkołach europejskich.

Celem projektu był rozwój metodyki nauczania, szersze stosowanie kreatywnych, zespołowych metod (z użyciem technologii mobilnych, zajęć prowadzonych poza murami szkoły itp), efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym, szeroka współpraca europejska i nowoczesne nauczanie kompetencji kluczowych.

Po każdym kursie organizowane były rady szkoleniowe, w ten sposób grono pedagogiczne naszej szkoły poznało sprawdzone metody edukacyjne stosowane w Europie i wprowadzali je na nasz grunt.

Forum dzielenia się zdobytą wiedzą była też grupa otwarta na Facebook-u

https://www.facebook.com/groups/377063339152447/

eras1 eras2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja 2

„Make Me a European”

Szkoły partnerskie z Niemiec, Chorwacji, Włoch i Cypru

 

make me a European

Logo projektowe (zwycięzca konkursu; projekt włoski)

Uczniowie szkół partnerskich współpracowali ze sobą, wykonując zaplanowane prace. Najaktywniejsi z nich uczestniczyli w bezpośrednich spotkaniach w szkołach partnerskich, pracowali wtedy w międzynarodowych grupach.

Celem projektu było przygotowanie uczniów do wyzwań przyszłego rynku pracy, rozwój ich kreatywności i umiejętności posługiwania się metodami TIK oraz wzrost biegłości porozumiewania się w języku angielskim.

Uczestniczący w projekcie nauczyciele brali udział w webinarach, w czasie których wymieniali się przykładami dobrej praktyki oraz poznają nowoczesne metody nauczania.

Odbyło się pięć międzynarodowych spotkań projektowych: w Zagrzebiu, Warszawie, Modenie, na Cyprze i w Hildburghausen (w szkole niemieckiego koordynatora).

eras3

Materiały ze spotkań

Spotkanie w Zagrzebiu – grudzień 2015

„We Have Been Made Croatian-Europeans”

Spotkanie w Warszawie – maj 2016

Gra uliczna

Drama “Porwanie Europy” – próba

Razem w Gdańsku

Podsumowanie spotkania w Polsce

“We Have Been Made Polish-Europeans”

Spotkanie w Modenie – listopad 2016

“We Have Been Made Italian-Europeans”

Spotkanie na Cyprze – marzec 2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YR0W1dTHhmY

Spotkanie w Niemczech – zakończenie projektu – maj 2017
https://issuu.com/mrsu-1/docs/impressions_of_germany

Kończymy pracę w dwuletnim projekcie Erazmus+ „Make me a European”. Oto relacja z ostatniego zjazdu uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Niemiec, Chorwacji, Włoch, Cypru i Polski. Spotkaliśmy się w szkole koordynującej nasze działania (Hildburghausen-Niemcy).

FILM

KONGRES ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Dnia 10 września b.r. uczniowie (Magdalena Boguś, Nina Sontowska) i nauczyciele (Anna Tobiacelli, Beata Dudek, Agata Bień) prezentowali rezultaty wyróżnionych przez Agencję Narodową projektów Erasmus+, które realizowaliśmy w naszej szkole w latach 2015-2017. Mieliśmy zaszczyt wystąpić na towarzyszących kongresowi Targach Projektów w grupie sześciu polskich szkół, których praca i wkład w rozwój edukacji były wzorowe i zostały zauważone przez FRSE. Namawialiśmy inne szkoły do udziału w projektach tego typu, dzieliliśmy się z nauczycielami informacjami istotnymi przy pisaniu aplikacji i organizowaniu pracy z uczniami. Nasze refleksje na temat programu Erasmus+ przekazaliśmy także w radio i telewizji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i dobra promocja naszej szkoły.

2018-2020

W latach 2018/2019 i 2019/2020 jedenastu nauczycieli realizuje Europejski Plan Rozwoju Szkoły w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską projektu Erasmus+ Akcja 1 „Kreatywne metody edukacyjne i współpraca międzynarodowa stymulacją wszechstronnego rozwoju uczniów”. Biorą udział w 20 kursach w renomowanych szkołach europejskich, a zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą na grunt naszej szkoły.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada rozwój współpracy europejskiej na poziomie nauczycieli i uczniów. Mamy w planie projekty eTwinning i Erasmus+ KA2. Rozszerzając zakres kształcenia nauczycieli chcemy promować ideę uczenia się przez całe życie. Liczymy na zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych. Skupiamy się na rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów oraz ich świadomości międzykulturowej. Wprowadzamyy na szerszą skalę nowe technologie i zajęcia poza murami szkoły. Udoskonalamy strategie pedagogiczne służące rozwojowi zdolności emocjonalnych i społecznych. Jesteśmy na początku naszej drogi nowatorskich zmian. W tej fascynującej podróży towarzyszą nam uczniowie, którzy są głównymi adresatami naszych działań.
Relacje, obserwacje i polecane przez nas materiały można będzie obejrzeć w dwóch miejscach:
– na projektowej stronie „Erasmus+ ZSO Nr 1 STO” – https://zso1sto.weebly.com
– na Facebook-u „Erasmus+ w Ursynowskiej Jedynce” –

Grupa Erasmus+