Podręczniki

Podręczniki dla klas trzecich zostaną zakupione przez szkołę (z dotacji).