Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

unnamed unnamed2 unnamed3

 https://youtu.be/hDGDlI1pMiQ?si=OOil_X1Ey-o6hv-U

 Informacja ogólna:

Diagnoza (około 1,5 godziny) obejmuje: szczegółowy wywiad z rodzicem, ocenę czułości słuchu (audiometria tonalna) – jeśli nie było wcześniej badanego słuchu, ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow, raport.
Koszt diagnozy to 250 zł dla uczniów naszej szkoły i 350 zł dla osób spoza szkoły.
W przypadku wyników potwierdzających zaburzenia przetwarzania słuchowego zaleca się  wykupienie dostosowanej terapii. Po I etapie zaleca się rediagnozę.
Koszt rediagnozy to 150 zł dla uczniów naszej szkoły i 250 zł dla osób spoza szkoły.
 Opłata.
Opłatę należy przelać na konto szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka Neuroflow
W celu umówienia diagnozy prosimy o kontakt poprzez Librus’a z Joanną