106 rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Z okazji 106 rocznicy urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), uczniowie z klasy 2 b przygotowali prezentację o patronie szkoły. Do pomocy włączyli się rodzice, którzy razem z dziećmi wyszukali mnóstwo informacji o życiu, dokonaniach i zasługach Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uczniowie klas 0-3 uczestniczyli aktywnie w pogadance o patronie opracowanej przez wychowawczynię klasy 2b. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził podręcznik do nauki historii pt. Dzieje Polski wydany w roku 1923 we Lwowie, z którego prawdopodobnie korzystali uczniowie będący rówieśnikami Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Warto podkreślić, że w.w. książka przetrwała Powstanie Warszawskie.
Podsumowaniem prezentacji o patronie szkoły był quiz, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie klas 0-3 wykazując obszerną wiedzę o dokonaniach i zasługach dla Polski Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który często podkreślał w swoich wypowiedziach zdanie: Jestem synem Warszawy.

Downloads1 (1) IMG_20201002_100414126 IMG_20201002_101013051 IMG_20201002_101318915