Dyrektor

Dyrektor szkoły – Izabela Piaskowska

Wicedyrektor szkoły – Marzanna Karbowska