Historia i patron

O naszej szkole, czyli Ursynowskiej Jedynce

Nasza szkoła została utworzona w maju 1989 r. jako jedna z pierwszych szkół społecznych STO w Polsce z inicjatywy rodziców – mieszkańców Ursynowa. Potrzebę istnienia takiej szkoły najlepiej uzasadnia szybki i ciągły rozwój naszej placówki. Zaczynaliśmy od jednej, szesnastoosobowej klasy, teraz zaś kształcimy 294 uczniów i 20 klas (17 oddziałów SSP nr 1 STO i 3 oddziały SG nr 1 STO).

Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (KRS 0000012218). Stowarzyszenie to tworzą rodzice tak obecnych uczniów, jak i absolwentów, nauczyciele, a także sami absolwenci szkoły.

Od 3 czerwca 2006 r. patronem szkoły jest Jan Nowak-Jeziorański, którego słowa: najlepiej służysz sobie, służąc innym nadają szczególny sens pracy każdego z naszych nauczycieli. Głównym zadaniem, które stawiają sobie pedagodzy jest, oprócz rzetelnej dydaktyki w ramach bogatej oferty programowej, wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego z naszych uczniów. Osiągamy to poprzez:

• bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, w tym wiele innowacyjnych i autorskich programów opracowanych przez naszych nauczycieli,
• program wychowawczy oparty na wartościach ogólnoludzkich, obywatelskich i patriotycznych,
• indywidualne podejście do uczniów w procesie nauczania oraz dbałość o rozwijanie zainteresowań uczniów,
• zwiększoną liczbę godzin z języka polskiego oraz języków obcych,
• zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
• aktywną edukację uzupełnianą realizacją nowatorskich projektów edukacyjnych,
• realizację projektów partnerskich we współpracy ze szkołami z innych państw UE,
• kółka przedmiotowe i interdyscyplinarne, Szkolny Klub Sportowy oraz konsultacje nauczycieli,
• wykwalifikowaną, pełną pasji kadrę pedagogiczną,
• ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę w sprawach szkolnych, a w razie potrzeby pomoc nauczycieli, psychologa szkolnego, logopedy lub reedukatora.

O jakości naszej pracy najlepiej świadczą absolwenci i uczniowie szkoły oraz osiągane przez nich sukcesy. Szczególnym powodem do dumy są nasi stypendyści Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta m. st. Warszawy, a także liczni laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych oraz konkursów wojewódzkich.