Kalendarium rekrutacji


Kalendarz rekrutacyjny do klas 0-4:

Mamy jeszcze pojedyncze miejsca w obecnych klasach 1, 3, 4, 5, 7.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem mailowo na sekretariat@zsosto.pl lub telefonicznie

500 136 494

 Klasy 0 i 1 

Spotkanie informacyjne on-line dla rodziców dzieci do klas 0 i 1 odbędzie się 9.02.2021 r.

klasa 0 godz. 17.00
klasa 1 godz. 18.00
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo na adres rekrutacja@zsosto.pl do dnia 9.02.2021 r. do godz. 15.00. Po godzinie 15.00 zostanie wysłany link do spotkania.
Spotkanie rekrutacyjne do klas 0 i 1 odbędzie się 13.02.2021 r. w godzinach 9-15. Szczegóły z podziałem na grupy zostaną wysłane po spotkaniu informacyjnym. Prosimy rejestrować dzieci do 11.02.2021 r. do godz. 15.00 mailowo na adres rekrutacja@zsosto.pl
W mailu należy załączyć wypełnione skany dokumentów:
1. Ankieta
2. Kwestionariusz
3. Dowód wpłaty za rekrutację ( 200 zł. na konto szkoły 92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 tytułem opłata rekrutacyjna imię i nazwisko dziecka)
Klasa 4
Spotkanie informacyjne on-line dla rodziców dzieci do klasy 4 odbędzie się 23.02.2021 r. o godz. 17.00
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo na adres rekrutacja@zsosto.pl do dnia 23.02.2021 r. do godz. 15.00. Po godzinie 15.00 zostanie wysłany link do spotkania.
Egzamin do klasy 4 odbędzie się 01.03.2021 r. o godzinie 14.00 Prosimy o wcześniejszą rejestrację kandydatów pod adresem: sekretariat@zsosto.pl
W mailu należy załączyć wypełnione skany dokumentów:
1. Ankieta
2. Kwestionariusz
3. Dowód wpłaty za rekrutację ( 200 zł. na konto szkoły 92 1020 1169 0000 8102 0086 1385 tytułem opłata rekrutacyjna imię i nazwisko dziecka)
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat szkoły

tel. 226497973;

Wszystkie spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej

przy ul. Nowoursynowskiej 139u.