Kalendarium


Kalendarz rekrutacyjny do klas 0-1:

Pierwsze spotkanie informacyjne – 16 stycznia 2019 r. (środa) o godzinie 17.30 (spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 0) oraz o godzinie 18:30 ( spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 1) w Natolińskim Ośrodku Kultury ul. Na Uboczu 3 w sali baletowej.
Drugie spotkanie informacyjne – 13 lutego 2019 r. (środa) o godzinie o godzinie 17.30 (spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 0) oraz o godzinie 18:30 ( spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy 1) w Natolińskim Ośrodku Kultury ul. Na Uboczu 3 w sali baletowej.

Spotkanie rekrutacyjne
Pierwszy termin – 19.01.2019 roku, godz. 10.00 –warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 0
Pierwszy termin – 19.01.2019 roku, godz. 12.00 – warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 1

Drugi termin – 16.02.2019 roku, godz. 10.00 – warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 0
Drugi termin – 16.02.2019 roku, godz.12.00 – warsztaty rekrutacyjne dla kandydatów do klasy 1

Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 01.03.2019 roku.

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu Państwa Dziecka do szkoły, należy uiścić wpisowe w wys. 2000 PLN. Brak wyżej wymienionej opłaty we wskazanym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z uczęszczania do naszej szkoły.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat szkoły

tel. 22 649 12 00; mail: sekretariat@zsosto.pl