Kalendarium rekrutacji


Kalendarz rekrutacyjny:

Mamy jeszcze pojedyncze miejsca w obecnych klasach 1, 3, 4, 5, 6.
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem mailowo na sekretariat@zsosto.pl lub

telefonicznie
500 136 494

Klasy 0 i 1
Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci do klas 0 i 1 odbędzie się 22.02.2022 r.
klasa 0 godz. 17.00
klasa 1 godz. 18.00
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo na
adres rekrutacja@zsosto.pl do dnia 21.02.2022 r. do godz. 15.00.
Spotkanie rekrutacyjne do klas 0 i 1 odbędzie się 26.02.2022 r. w godzinach 9-15. Szczegóły
z podziałem na grupy zostaną wysłane po spotkaniu informacyjnym. Prosimy rejestrować
dzieci do 24.02.2022 r. do godz. 15.00 mailowo na adres rekrutacja@zsosto.pl
W mailu należy załączyć wypełnione skany dokumentów:
1. Ankieta
2. Kwestionariusz
3. Dowód wpłaty za rekrutację ( 200 zł. na konto szkoły 92 1020 1169 0000 8102 0086
1385 tytułem opłata rekrutacyjna imię i nazwisko dziecka)
4. Opinia z przedszkola lub szkoły
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły
tel. 226497973;

Wszystkie spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej

przy ul. Nowoursynowskiej 139u.