Opłaty

Opłaty za szkołę w Zespole Szkół Ogólnokształcących są płatne przez 11 miesięcy do 5 każdego miesiąca.

Czesne w roku szkolnym 2022/2023:

Czesne w roku szkolnym 20222/2023 dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej od 1 września 2022 r. wynosi 1590 zł. płatne przez 12 miesięcy.

Czesne w roku szkolnym 2021/2022:

Wysokość czesnego wynosi 1470 zł płatne przez 11 miesięcy. Zniżka na drugie dziecko wynosi 150 zł, ale dotyczy tylko rodzeństw przyjętych najpóźniej w roku szkolnym 2018/2019.

Dotyczy to dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły.

Opłata miesięczna za świetlicę – 150zł

Opłata za Matplanetę – 30 zł (za miesiąc)
Opłata semestralna za zajęcia z korektywy– 200zł

Opłaty płatne w całości na konto szkoły.
Opłata wpisowa do szkoły podstawowej – 2000 zł

Opłaty za zajęcia logopedyczne, reedukacyjne i  kompensacyjno-rozwijające: 45 min. – 75 zł.

Opłaty za  Zieloną Szkołę  (klasy 1-6) w dniach 23-27 maja 2022 roku do Funki prosimy wpłacać na konto ZSO nr 1 STO w dwóch ratach:

do dnia 15 listopada 2021 roku – 400 zł

do dnia 20 marca 2022 roku – 450 zł.

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia, klasa oraz dopisek Zielona Szkoła.

 

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385

Opłata za zajęcia sportowe SKS, basen i piłka płatne na konto klubu sportowego.

Dodatkowe zajęcia sportowe – 300 zł za semestr,

Klub Sportowy:
Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka” STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
12 1020 1169 0000 8002 0086 1419

Na przelewach prosimy podawać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.