Opłaty

Opłaty za szkołę w Zespole Szkół Ogólnokształcących są płatne przez 11 miesięcy do 5 każdego miesiąca.

Czesne w roku szkolnym 2020/2021:

Wysokość opłat za pierwsze dziecko wynosi 1400 zł, drugie – 1250 zł (nie obowiązuje dzieci przyjętych od roku szkolnego 2019/2020)
Dotyczy to dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły.

Opłata miesięczna za świetlicę – 150zł

Opłata za Matplanetę – 30 zł (za miesiąc)
Opłata semestralna za zajęcia z korektywy– 200zł

Opłaty płatne w całości na konto szkoły.
Opłata rezerwacyjna do szkoły podstawowej – 2000 zł

Opłaty za zajęcia logopedyczne, reedukacyjne i  kompensacyjno-rozwijające: 45 min. – 75 zł.

Czesne w roku szkolnym 2021/2022:

Wysokość opłat za pierwsze dziecko wynosi 1470 zł, drugie – 1320 zł (nie obowiązuje rodzeństw przyjętych od roku szkolnego 2019/2020)

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
92 1020 1169 0000 8102 0086 1385

Opłata za zajęcia sportowe SKS, basen i piłka płatne na konto klubu sportowego.

Dodatkowe zajęcia sportowe – SKS 250 zł/ semestr,  dodatkowy basen 220 zł/ semestr.

Klub Sportowy:
Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka” STO
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10A
12 1020 1169 0000 8002 0086 1419

Na przelewach prosimy podawać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.