Przekaż 1% dla Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Przekaż 1% dla Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego
KRS 0000012189 SKT nr 21 STO
Rodzice, nauczyciele, uczniowie razem kształtują szkołę!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego [STO]. Fundusze zgromadzone z tytułu 1% przeznaczamy corocznie, zgodnie z naszymi celami statutowymi, na wspieranie środowisk STO, które prowadzą szkoły i przedszkola.
Dzięki temu wsparciu szkoła wzbogaca możliwości edukacyjne Waszych dzieci!anizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
STO jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS 0000012189
Aby Twój 1% został przekazany Twojej szkole, wskaż w składanym zeznaniu podatkowym szczegółowy cel wpłaty –  SKT nr 21 STO