Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 07.00-08.00 i 14.00-18.00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Urszula Wojtuszko
Paweł Kwaśniewski
Joannę Puchalską