“Szkoła eTwinning 2020-2021”

Nasza szkoła otrzymała prestiżową odznakę “Szkoła eTwinning 2020-2021”

est to międzynarodowy wyraz uznania za pracę i zaangażowanie grupy
nauczycieli w projekty eTwinning. Stajemy się w ten sposób członkiem
elitarnej, europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, które stanowią
inspirację dla innych poprzez dzielenie się wiedzą w zakresie
e-bezpieczeństwa, innowacyjnego i kreatywnego podejścia do nauczania
oraz promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.
Proces zdobywania odznaki był 2-etapowy i wymagał wykazania, że
realizujemy projekty zasługujące na Krajowe Odznaki Jakości, dbamy o
odpowiedzialne korzystanie z Internetu, nauczyciele ściśle współpracują
ze sobą w ramach eTwinning, uczniowie w różnym wieku biorą udział w
projektach tego typu, a eTwinning i współpraca międzynarodowa jest
wpisana w strategiczny plan rozwoju szkoły.
Podziękowania należą się zarówno nauczycielom jak i uczniom.
https://youtu.be/RwuAAtDgpO0