WYCIECZKA SZLAKIEM WIELOKULTUROWEJ LUBELSZCZYZNY (1-4 kwietnia 2019)

Slajd1

Grupa uczniów z klas od 4 do 3 gimnazjalnej uczestniczyła w tradycyjnej, kwietniowej wycieczce projektowej. Tym razem poznawaliśmy Lubelszczyznę, jej zabytki historyczne, kulturę, zwiedzaliśmy kościoły różnych wyznań.

Byliśmy w Chełmie, gdzie stojąc na rynku można jednym rzutem oka objąć kościół katolicki, cerkiew i budynek dawnej synagogi. Dotarliśmy na granicę polsko-ukraińską. Poznaliśmy Hrubieszów, Horodło i Masłomęcz, a tam z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o osadnictwie Gotów oraz obejrzeliśmy rekonstrukcję ich wioski. Dużo uwagi poświęciliśmy dziejom Ordynacji Zamojskich, zwiedzaliśmy Zamość i Zwierzyniec. Warsztaty w synagodze i wizyta na kirkucie pozwoliła nam poznać elementy kultury żydowskiej. Lublin olśnił nas bizantyńskimi polichromiami Kaplicy Trójcy Świętej. W Hrubieszowie i Lublinie odwiedziliśmy dworki szlacheckie, a w ostatnim podziwialiśmy bogatą kolekcję globusów.

Atrakcją w Szczebrzeszynie był pomnik chrząszcza, pod którym deklamowaliśmy jeden z “wierszyków łamiących języki”:

 

 

Zwiedziliśmy także podziemia kredowe w Chełmie i spotkaliśmy kowala,

który w Wojciechowie opowiedział nam o swojej pracy.

 

Oto podsumowanie naszej wycieczki. Serdecznie zapraszamy za rok.

 

https://youtu.be/wV_W0U_QeeY