Wyniki gry terenowej „Kurierem po Warszawie”

w kategorii klas 6 – 8:

1. klasa 8b – 92 punkty

2. klasa 8a – 90 punktów

3. klasa 7a – 87,5 punktu

klasa7b – 85 punktów

klasa 6b – 84 punkty

klasa 6a – 73 punkty

w kategorii klas 4 – 5:

1. klasa 5a – 90 punktów

2. klasa 5b – 85 punktów

3. klasa 5c – 82 punkty

klasa 4a – 79 punktów

klasa 4b – 69 punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 95.